e-mail ons    

Beleidsplan

1.Inleiding

Op 3 juli 2018 is de Stichting Fonds Toekomst Lokaal Den Haag opgericht. De Stichting is opgericht met het volgende doel: Het verspreiden van het gedachtengoed van in Den Haag werkzame lokale politieke partijen en het bevorderen van de beginselen van deze lokale partijen.

In het beleidsplan zullen onder meer de volgende zaken aan de orde komen:

  • Activiteiten van de Stichting
  • Fondsenwerving van de Stichting
  • Financieel beheer van de Stichting

2.Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat thans uit de volgende personen:

  • Bram Reitsma - Voorzitter
  • Bart Caminada - Penningmeester
  • Eddie Kolenbrander - Secretaris
  • Hugo van Horssen - Algemeen bestuurslid

De genoemde bestuursleden zijn de huidige bestuursleden van de Stichting en zijn benoemd voor onbepaalde periode.

De Stichting zal geen enkel bestuurslid van de Stichting een financiële vergoeding uitbetalen voor zijn of haar activiteiten. Slechts kosten gemaakt voor en op verzoek van het bestuur kunnen voor vergoeding in aanmerking komen.

3.Activiteiten

Om de verspreiding van het gedachtengoed te ondersteunen, en daarmee inhoud te geven aan het doel van de Stichting, organiseert de Stichting meerdere bijeenkomsten per jaar; netwerkbijeenkomsten, lezingen en presentaties en excursies. Het is mogelijk dat enkele bijeenkomsten gecombineerd worden. Tijdens deze bijeenkomsten zullen altijd prominente gasten (zoals politici en ondernemers) aanwezig zijn. Tevens ondersteunt de Stichting, in het licht van de doelstelling, lokale campagnes in Den Haag van lokale partijen.

4.Fondsenwerving

Om de financiële ondersteuning mogelijk te maken werft de Stichting donateurs. Een donateur draagt een door hem of haar zelf te bepalen bijdrage bij, waarmee hij of zij donateur wordt van de Club van 100. Het bestuur van de Stichting heeft de vrijheid de voorwaarden van het donateurschap aan te passen. Voor donateurs van de Club van 100 worden tevens aparte activiteiten georganiseerd. Deze staan ook open voor andere geïnteresseerden die mogelijk donateur willen worden van de Club van 100. Tijdens deze bijeenkomsten zal altijd een prominente spreker (o.a. politici of ondernemers) de aanwezigen toespreken en met hen in discussie gaan.

Het bestuur van de stichting zet zich in om via persoonlijke contacten nieuwe donateurs voor de Club van 100 te werven. Het aantal donateurs van de Club van 100 zal rond de 100 personen gestabiliseerd worden. De donateurs zijn voornamelijk inwoners van de gemeente Den Haag.

5.Financieel beheer

Vanzelfsprekend informeert het bestuur haar donateurs regelmatig over de besteding van de donaties. Dit gebeurt zowel tijdens de bijeenkomsten als door middel van een mailings. Deze besteding vindt plaats op basis van concrete plannen die vanuit de lokale partijen bij het bestuur van de Stichting aangedragen worden. Achteraf informeren de lokale partijen het bestuur van de Stichting over de aanwending van de ter beschikking gestelde middelen.

Het is het vaste voornemen van het bestuur om de ontvangen middelen telkens binnen enkele jaren aan te wenden voor de door de lokale partijen aangedragen plannen. Aangezien een belangrijk deel van die plannen betrekking heeft op activiteiten in de aanloop naar verkiezingen en er niet ieder jaar even veel verkiezingen plaatsvinden, kan de daadwerkelijke aanwending enige jaren na ontvangst van de middelen zijn.

6.(contact) gegevens

Stichting RSIN: 858967248

Postadres:
Stichting Fonds Toekomst Lokaal Den Haag t.a.v. de secretaris
Statenlaan 144E
2582 GW ’s-Gravenhage
E-mail: contact@toekomstlokaaldenhaag.nl
Website: www.toekomstlokaaldenhaag.nl
Bank: NL21INGB0008971172

Contact


Toekomst Lokaal Den Haag
Statenlaan 144 E
2582GW Den Haag

0622937604
info@denhaagverdientbeter.nl

Bedrijfsgegevens


Stichting Fonds Toekomst Lokaal Den Haag
Kvk: 72056711


Cookie policy
Privacy verklaring